Poděkování

Jménem redakce školního časopisu chci poděkovat:

  • ředitelství, za to, že nám umožňují tisk
  • paní učitelce Krátké, za to, že dala odkaz na naše webové stránky na stránky školy a za to, že nás podporuje ve vydávání
  • Ing. Jaromírovi Ducháčovi, za to, že s námi začal školní časopis vydávat
  • čtenářům, za to, že přispívají a poskytují rozhovory a také za to, že si časopis občas přečtou

Těmto všem uvedeným moc děkujeme!