Pranostiky - 1. máj

26.04.2010 17:41

 • Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.

 • Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.

 • Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.

 • Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst.

 • Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.

 • Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.

 • Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.

 • Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.

 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.

 • Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

 • První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.

 • Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.

Adam Charvát – zdroj: Wikipedia